Disseny i maquetació, amb el software Indesign, del manual de bones pràctiques per la Xarxa de Custòdia de l’Albera. Amb l’edició d’aquest manual és pretén donar unes pautes de gestió als propietaris, usuaris -boletaires, caçadors, practicants d’activitats subaquàtiques, etc.- i gestors del medi terrestre i marí. El manual està dividit en tres seccions principals utilitzant com a recurs gràfic el color per a diferenciar-les. Des de bon principi, es va plantejar un llibret on predominés les imatges, els espais en blanc i la claredat de tot el contingut.

La Xarxa de Custòdia de l’Albera (XCA) va ser creada principalment per protegir, conservar i millorar l’hàbitat de la tortuga mediterrània mitjançant acords de custòdia del territori entre la propietat i el Grup d’Estudi i Protecció de les Tortugues (GEPTO). Les espècies viuen en uns espais característics que anomenem hàbitat. Aquest hàbitat esdevé part inseparable de l’espècie, i la seva conservació resulta fonamental per a la seva supervivència. Aquest és el cas de la tortuga mediterrània on l’espoli, els canvis d’usos del sòl i els incendis forestals han conduit a la població que trobem a la serra de l’Albera a un estat de conservació molt pròxim a l’extinció.

La custòdia del territori de l'AlberaLa custòdia del territori de l'AlberaLa custòdia del territori de l'AlberaLa custòdia del territori de l'Albera