Disseny Roll Up, amb el software Photoshop, de la campanya gràfica per publicitar el Centre de reproducció de tortugues de l’Albera. Es van realitzar un total de 10 unitats per distribuir-les en diferents punts propers a l’Albera i així donar a conèixer el centre. El material gràfic està realitzat en 4 idiomes.

El Centre de reproducció de tortugues de l’Albera està situat al Santuari del Camp de Garriguella, a l’Alt Empordà (Girona). Disposa d’unes instal·lacions destinades a la cria en captivitat de la tortuga mediterrània. Una espècie que està en greu perill d’extinció i que manté a l’Albera la darrera població peninsular. El centre imparteix visites didàctiques destinades a escoles, famílies, grups i tot tipus de persones. www.tortugues.cat

Roll Up GEPTO