Elaboració de productes editorials, llibres, cobertes, catàlegs, revistes, butlletins d’empresa, corporatius...