Creació d’imatge gràfica i llibre d’estil, disseny i redisseny de marques, documentació empresarial...