Disseny de la imatge corporativa de la clínica veterinària Úrsula Vilamajó Ferrer situada a La Garriga i especialitzada en gossos, gats i animals exòtics. Amb la creació del logotip es va realitzar també la papereria bàsica de l’empresa -paper de carta, sobres, receptes, tampons, imants i flyers publicitaris, vehicle corporatiu, rètol del local…)

Logotip Clínica VeterinàriaLogotip Clínica Veterinària