Creació de la imatge corporativa i llibre d’estil per l’empresa Kalderas especialitzada en sistemes de calefacció. En la creació del símbol i logotip s’ha realitzat també diferents materials gràfics per a promocionar l’empresa (fulletons publicitaris, newsletter, web…)

Kalderas logotip disseny
newsletter disseny kalderas estudi