Disseny i maquetació dels anuncis pel diari El Periódico i La Vanguardia a pàgina sencera i mitja pàgina respectivament, en català i espanyol.
Renta Mayores, és una empresa amb seu a Barcelona, especialitzada en aconseguir nous ingressos o cancel·lar els deutes de persones grans que són propietàries d’un habitatge, mitjançant rendes vitalícies, temporals o amb un únic pagament.