Redisseny de la imatge corporativa de l’empresa de retolació Alex Gandia situada al Polígon Industrial Palou Nord de Granollers. Creació de llibre d’estil i aplicacions a la papereria corporativa per tal de dotar a l’empresa d’una imatge moderna i renovada. Per a la creació del nou símbol, es tenen en compte els colors corporatius de l’antic logotip, així com el fet d’utilitzar les lletres inicials d’aquest.

L’empresa de retolació Alex Gandia fou fundada l’any 1997 i des d’aleshores s’ha dedicat al disseny, fabricació i muntatge de tot tipus de rètols. La seva experiència en la retolació de vehicles dins el món del transport, del motor i del vehicle comercial, han situat aquesta empresa en un referent de qualitat dins la comarca (avalada per la seva cartera de clients).

Logotip Alex Gandia
Papereria Alex GandiaDisseny vehicle Comercial Alex Gandia